การศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบการเรียนรู้ตามความสนใจ

เพื่อการศึกษาในแบบที่คุณเลือก
โทร. 06 2449 9646

“หากคุณมีความฝัน คุณจะมีเวลาอีกเหลือเฟือทั้งชีวิตเพื่อศึกษา วางแผน และเตรียมพร้อมเพื่อมัน ซึ่งสิ่งที่คุณควรทำตอนนี้คือ เริ่มลงมือทำ”

-ดรูว์ ฮุสตัน- (นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผู้ก่อตั้งบริษัท Dropbox)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้ และพบครูที่ปรึกษาผ่านโปรแกรม zoom

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์
ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ได้จัดการเรียนการสอนและพบครูที่ปรึกษาผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้โปรแกรม zoom

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ วัดพระยาทำ

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ วัดพระยาทำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ค้นหาตัวตนในแบบที่คุณเลือก

การศึกษา ในความหมายทั่วไปจัดเป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ดำรงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น การศึกษานั้นเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์หนึ่งๆ ซึ่งมีผลกระทบเชิงพัฒนาต่อวิธีที่คนคนหนึ่งจะคิด รู้สึกหรือกระทำ

กิจกรรมเด่น

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Inline Freestyle Slalom (กีฬาโรลเลอร์สเก็ต) รุ่นเยาวชน ในการแข่งขันรายการ 6th ASEAN SINGHA INLINE FREESTYLE OPEN CHAMPIONSHIP 2019 โดยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง